Shop Gà Đồi

Địa chỉ: 89 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội